اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 546
مسئول: محسن  رفیع پور  رشته:  عمران   پایه:  2
تلفن: 09113934649
آدرس: خيابان فردوسي شمالي - ميدان گل - ضلع غربي - جنب مغازه آهنگربهان - طبقه 2 واحد غربي
اعضا:  
اکبر  خواجوند کیاکلائی  رشته:  معماری   پایه:  2
سپیده  آخوندی  رشته:  مکانیک   پایه:  2
مجید  باروج کیاکلا  رشته:  برق   پایه:  2