اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 447
مسئول: علی  بالی چلندر  رشته:  عمران   پایه:  2
تلفن: 09123238433
آدرس: خيابان ستارخان_ساختمان ترنج_طبقه اول_واحد 8
اعضا:  
سید احمدرضا  موسوی میرکلایی  رشته:  برق   پایه:  2
مریم  منجمی  رشته:  معماری   پایه:  2
مسلم  روستا  رشته:  مکانیک   پایه:  2
کوشش  کریمی  رشته:  معماری   پایه:  1