اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 229
مسئول: ابوطالب  جهاندار  رشته:  عمران   پایه:  1
تلفن: 09113923626
آدرس: خيابان ستارخان_تقاطع بوعلي _جنب بيمارستان_ساختمان ترنج_طبقه 2 واحد 10
اعضا:  
سراج  روحی  رشته:  برق   پایه:  1
فرزاد  حناچی  رشته:  مکانیک   پایه:  2
مريم  صمدی  رشته:  معماری   پایه:  2