اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 110
مسئول: پرویز  نوری شاد  رشته:  عمران   پایه:  1
تلفن: 09112564374
آدرس: خيابان سلطان محمدي_بن بست عبدي_واحد اول شرقي
اعضا:  
محمدرضا  لشگری  رشته:  برق   پایه:  1
پژمان  جعفرنژاد  رشته:  مکانیک   پایه:  2
زهرا  قمی اويلی  رشته:  معماری   پایه:  3
محمود  مردانی  رشته:  مکانیک   پایه:  1
مهرداد  شريفی  رشته:  برق   پایه:  2
حسین  منصوری گلشن  رشته:  عمران   پایه:  3
فریدون  صابر مطلق  رشته:  معماری   پایه:  1