خبر
دوره رایگان " فن بیان و سخنرانی"

دوره رايگان "فن بيان و سخنراني" روز يکشنبه 97/12/19 ساعت 16 درمحل سالن اجتماعات کانون برگزار مي گردد. جهت ثبت نام تا تاريخ 97/12/18 با کانون تماس حاصل فرماييد.

01152331860 داخلي 3