خبر
برگزاری سمینار "طراحی وال پست و نکات لرزه ای سازه های بتنی"

سمينار « طراحي وال پست و نکات لرزه اي سازه هاي بتني» در روز چهارشنبه مورخ 12 دي ماه 97 با حضور دکتر حبيب اکبرزاده بنگر، در محل سالن اجتماعات کانون شهيد باهنر (نوشهر) برگزار شد.