خبر
اعلام رسمی منتخبین بازرسین

ضمن تشکر مجدد از شما عزيزان جهت حضور در انتخابات بازرسين، نتيجه نهايي آرا به شرح ذيل مي باشد:

از مجموع 312 راي مأخوذه:

1.       مهندس ياسر سينکايي 223 راي ( به عنوان عضو اصلي )

2.       مهندس شعيب ابراهيم نيا 194 راي ( به عنوان عضو اصلي )

3.       مهندس زهرا خزائي کوهپر 107 راي ( به عنوان عضو علي البدل )