خبر
برگزاری سمینار تخصصی «مهندسی زلزله»

سمينار تخصصي «مهندسي زلزله با رويکرد اهميت لرزه خيزي و مسائل ژئوتکنيکي مازندران» در روز پنجشنبه مورخ 10 اسفند ماه 96 با حضور پروفسور مهدي زارع و دکتر مهران اصفهاني زاده، در محل سالن اجتماعات سازمان بنادر و دريانوردي مازندران (نوشهر) برگزار شد.