خبر
برگزاری دوره تخصصي "مديريت، مميزي و راهکارهاي اجرايي بهينه سازي انرژي"

دوره تخصصي "مديريت، مميزي و راهکارهاي اجرايي بهينه سازي انرژي" در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 24 و 25 آبان ماه با حضور مدرس سازمان بهره وري انرژي (سابا) جناب آقاي مهندس مظفريان در محل سالن اجتماعات کانون مهندسين ساختمان نوشهر، برگزار شد.