بانک اطلاعات دفاتر مهندسی شهرستان نوشهر
شماره دفتر مهندسی: 22
نام مسئول دفتر: مهندس سعدی شرج شریفی
تلفن: 09111930713
آدرس: نوشهر خيابان مدرس - کوچه مدرس 1 -پلاک 3
شماره دفتر مهندسی: 26
نام مسئول دفتر: محسن مهدوی
تلفن: 09113120667
آدرس: خيابان سينا_ساختمان ترنج_طبقه 3_واحد 14
شماره دفتر مهندسی: 110
نام مسئول دفتر: پرویز نوری شاد
تلفن: 09112564374
آدرس: خيابان سلطان محمدي_بن بست عبدي_واحد اول شرقي
شماره دفتر مهندسی: 168
نام مسئول دفتر: سعيد افریدون
تلفن: 09113926857
آدرس: ميدان آزادي - ساختمان رياحي - طبقه طبقه 1
شماره دفتر مهندسی: 174
نام مسئول دفتر: مازیار درویشی نژاد
تلفن: 09111954821
آدرس: خيابان بهرام(شهيد سنگاري)_روبروي امور مشترکين تلفن همراه_دفتر مهندسي متروپل
شماره دفتر مهندسی: 214
نام مسئول دفتر: داود علی جمشيدی
تلفن: 09113913195
آدرس: پاساژ شايگان_طبقه اول_واحد 5
شماره دفتر مهندسی: 298
نام مسئول دفتر: علی خزائی
تلفن: 09123111759
آدرس: خيابان 15 خرداد_پاساژ برزو_طبقه فوقاني
شماره دفتر مهندسی: 354
نام مسئول دفتر: امیرمسعود افشار
تلفن: 09111912054
آدرس: خيابان 15 خردادروبروي شهرداري_طبقه فوقاني لوازم آهنگربهان
شماره دفتر مهندسی: 474
نام مسئول دفتر: علی اصغر ابراهیم نیا
تلفن: 09113929198
آدرس: انتهاي بلوار شهيد خيريان_دفتر زيگال
شماره دفتر مهندسی: 528
نام مسئول دفتر: اسماعيل علی پور آسیابدری
تلفن: 09113953522
آدرس:
شماره دفتر مهندسی: 546
نام مسئول دفتر: محسن رفیع پور
تلفن: 09113934649
آدرس: خيابان فردوسي شمالي - ميدان گل - ضلع غربي - جنب مغازه آهنگربهان - طبقه 2 واحد غربي
شماره دفتر مهندسی: 556
نام مسئول دفتر: مهدی كاوسی
تلفن: 09111914025
آدرس: نوشهر - خيابان پانزده خرداد - روبه روي شهرداري - طبقه فوقاني ابزار يراق باروج
شماره دفتر مهندسی: 586
نام مسئول دفتر: علیرضا نعيمايی عالی
تلفن: 09113927708
آدرس: خيابان فردوسي شمالي - طبقه فوقاني کتابفروشي دبير
شماره دفتر مهندسی: 602
نام مسئول دفتر: محدثه سلیمان زاده
تلفن: 09113938764
آدرس: خيابان الغدير - داخل گاراژ کجور - جنب پاساژ شايگان - ساختمان شيشه اي آبي - طبقه 2
شماره دفتر مهندسی: 808
نام مسئول دفتر: شهريار لطفی
تلفن: 09121070975
آدرس: بلوار شهيد خيريان - ساختمان سام سنتر - طبقه چهارم - واحد 7
شماره دفتر مهندسی: 7
نام مسئول دفتر: حسین امیری
تلفن: 01154619613
آدرس: روبروي باغ نويد_بعر از دادگستري_پلاک 506
شماره دفتر مهندسی: 17
نام مسئول دفتر: سید علی زعفری نژاد
تلفن: 09121544498
آدرس: خيابان امير کبير ساختمان پزشکان - طبقه 4 ضلع شمالي
شماره دفتر مهندسی: 35
نام مسئول دفتر: قاسم ملایی کندلوس
تلفن: 09111931590
آدرس: نوشهر خيابان فردوسي کوچه فلسطين ساختمان وکلا طبقه 4
شماره دفتر مهندسی: 59
نام مسئول دفتر: غلام رضا سعادتمند
تلفن: 09111912016
آدرس: خيابان فردوسي شمالي_کوچه امام موسي صدر_نبش امام موسي صدر 4_روبروي پارکينگ طبقاتي شهرداري_طبقه 2واحد 6
شماره دفتر مهندسی: 99
نام مسئول دفتر: طهماسب رامش
تلفن: 09111912607
آدرس: ميدان همافران_ابتداي شهيد خيريان_پلاک 8
شماره دفتر مهندسی: 229
نام مسئول دفتر: ابوطالب جهاندار
تلفن: 09113923626
آدرس: خيابان ستارخان_تقاطع بوعلي _جنب بيمارستان_ساختمان ترنج_طبقه 2 واحد 10
شماره دفتر مهندسی: 235
نام مسئول دفتر: احمد علی غلامی
تلفن:
آدرس: روبروي شهرداري_طبقه اول
شماره دفتر مهندسی: 287
نام مسئول دفتر: عباس خجیر
تلفن: 09113921240
آدرس: خيابان فردوسي_جنب ايستگاه تاکسي طبقه فوقاني_ساختمان خجير
شماره دفتر مهندسی: 321
نام مسئول دفتر: بابک عصری
تلفن: 09111159275
آدرس: ميدان انقلاب_نبش خيابان خاقاني
شماره دفتر مهندسی: 389
نام مسئول دفتر: هادی اله یار لو
تلفن: 09111949931
آدرس: خيابان شهيد کريمي_بعد از الجواد_پلاک 565
شماره دفتر مهندسی: 441
نام مسئول دفتر: مهدی فرخی کشکک
تلفن: 09113953075
آدرس: خيابان سينا_طبقه فوقاني بانک پارسيان_طبقه سوم_واحد 34
شماره دفتر مهندسی: 447
نام مسئول دفتر: علی بالی چلندر
تلفن: 09123238433
آدرس: خيابان ستارخان_ساختمان ترنج_طبقه اول_واحد 8
شماره دفتر مهندسی: 571
نام مسئول دفتر: حميد طاهری افشار
تلفن: 09121860091
آدرس: خيابان سعدي - رو به روي بندر - پاساژ منصوري - طبقه همکف
شماره دفتر مهندسی: 605
نام مسئول دفتر: صدراله تورانی سماء
تلفن: 09113947042
آدرس:
شماره دفتر مهندسی: 683
نام مسئول دفتر: احمد خزایی پول
تلفن: 9113944686
آدرس: بلوار سعدي مجتمع گلستان طبقه 3 واحد 8